Slavnostní odhalení pamětní desky Sira Nicholase Wintona

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na slavnostní odhalení pamětní desky na počest osobnosti Sira Nicholase Wintona, který zachránil 669 československých židovských dětí v roce 1939 před deportací do koncentračních táborů, tím, že zorganizoval celkem 8 záchranných vlaků a odvezl děti do Velké Británie.

V Brně jde o dosud jediný a první památník této vyjímečné osobnosti světového významu. Sir Nicholas Winton byl v roce 2014 oceněn nejvyšším státním vyznamenáním v ČR Řádem bílého lva.

Spolu se zachráncem bude vzdána pocta také jednomu ze zachráněných dětí Tomášovi Graumannovi, který jako jediný z celé rodiny válku přežil a svůj život věnoval dobrovolnické misijní, charitativní a osvětové činnosti na téma holocaust a odpuštění.

Pamětní deska bude umístěna na rodném domě Tomáše Graumanna v Brně – Králově Poli, Palackého tř. 119 a slavnostně odhalena v sobotu 15.10. 2016 v 11:00.

Chtěli bychom poukázat na souvztažnost mezi zachráncem Nicholasem Wintonem a zachráněným Tomášem Graumannem, která se klene nad příběhy všech zachráněných „Wintonnových „ dětí.

Síla lidskosti a touha projevit vděčnost za záchranu života vedla většinu z nich k dobrovolnické práci a nezištné pomoci dalším lidem. Chtěli bychom, aby tato myšlenka byla pamětní deskou stále připomínána a byla inspirací dalším generacím.

Zveme vás také na doprovodný program v KC Semilasso, kde bude přednáška pamětníků holocaustu, dokument Winton train, dokument Dvakrát zachráněný a dále přehlídka izraelských lidových tanců Am Israel Chai.

Těšíme se na vaši účast a jsme s pozdravem,
za organizátory

Bc. Lenka Veselá / 739 555 459, orotbrno@seznam.cz /
Spolek OROT Brno , www.orotbrno.cz

Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky Sira Nicholase Wintona

Sobota 15. 10. 2016 10:00 – 22:00
KC Semilasso, Brno – Kr.Pole

Slavnostní odhalení pamětní desky na počest zachránce 669 československých židovských dětí v roce 1939 Sira Nicholase Wintona / 1909 – 2015 / a zachráněného dítěte Tomáše Graumanna, který se stal misionářem, humanitárním a osvětovým pracovníkem.

Program:

  • 10:00-10:30 registrace hostů, novinářů, mluvčích /Semilasso/
  • 10:30 odchod k domu Palackého 119, Brno -Kr. Pole, možno s vlaječkami, vlajkami, balónky atd.
  • 11:00 – 11:30 slavnostní odhalení pamětní desky, zpěv DNA, proslov ŽOB Judr.Kanarek, MČ Kr.Pole, moderace Monika Brindzáková /Český rozhlas/
  • 11:30 – 12:30 oběd v protější restauraci / individuálně /
  • 13:00 – 14:00 PAMĚTNÍCI HOLOCAUSTU /paní Hlubíková, paní Bezdíčková, pan Fried /
  • 14:00 – 14:30 WINTON TRAIN / dokument o vzpomínkové cestě zachráněných dětí za Sirem Nicholasem Wintonem do Londýna /
  • 14:30 – 15:00 TOM GRAUMANN – DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÝ / dokument /
  • 15:00 -15:30 AM ISRAEL CHAI – přehlídka tanečních skupin z ČR / Brno, Liberec, Praha, Třebíč, Olomouc atd./
  • 15:30 – 22:00 MARATON IZRAELSKÝCH LIDOVÝCH TANCŮ

Změna programu vyhrazena

Kontakt: Bc.Lenka Veselá /mobil: 739 555 459, e-mail: orotbrno@seznam.cz /

Purimový mezinárodní seminář izraelských tanců v Brně

vizu1V Brně se opět bude tančit, a to ve dnech 4.-6.3.2016!!! Začátečníci i pokročilí tanečníci, pod vedením renomovaných učitelů z Israele Boaze Cohena a Gidiho Eika. Přihlášky a dotazy na e-mailu: macholbrno@seznam.cz.
Vstupné:

750,-Kč – celý seminář / pátek: 350,- Kč / pátek a sobota: 650,- Kč / sobota: 500,- Kč /
sobota a neděle: 650,-Kč /neděle 350,-Kč / STUDENTI 20% sleva / DĚTI do 15 let ZDARMA /
SENIOŘI VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
VSTUPNÉ NA DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE JE DOBROVOLNÉ.
VSTUPNÉ NA JEDNOTLIVÉ LEKCE TANCŮ JE 150,- Kč.

Společná šabatová večeře v restauraci Stern, Hilleho 1, Brno, konzumace individuálně.

Poplatek pošlete na bankovní účet č.: 8220271001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
Do zprávy pro příjemce: MACHOL BRNO, Vaše jméno
Variabilní symbol: Vaše datum narození
IBAN : CZ8855000000008220271001 SWIFT: RZBCCZPP
Zahraniční platby možno po domluvě uhradit v hotovosti na místě.
UBYTOVÁNÍ možno za 100 Kč/osoba/den ve třídě gymnázia, vlastní spacák a karimatka nutná.

PROGRAM:
PÁTEK 4.3.
17:30 – 18:30 REGISTRACE V BUDOVĚ GYMNÁZIA
18:30 – 20:00 ŠABATOVÁ VEČEŘE V RESTAURACI STERN 1888
20:30 – 22:00 TANCE
22:30 – 24:00 TANCE

SOBOTA 5.3.
09:00 – 12:00 TANCE
12:00 – 13:30 OBĚD
13:30 – 14:00 SLAVNOSTNÍ PREZENTACE PROJEKTU PAMATUJ
MODERUJE: MONIKA BRINDZÁKOVÁ
RECITACE: KAMILA VALÚŠKOVÁ
NA HOUSLE ZAHRAJE DOMINIK BRZOBOHATÝ
ZPĚV: SBOR „DEJ NÁM AKORD“ – DNA
HEBREJSKÉ PÍSNĚ ZPÍVÁ MICHAELA ZÁHORSKÁ
14:00 – 14:30 PŘEDNÁŠKA O SVÁTKU PURIM
MGR. KRISTÝNA KUBOŇOVÁ
14:30 – 16:00 DĚTSKÁ OSLAVA SVÁTKU PURIM / V MASKÁCH /
PROGRAM SE USKUTEČNÍ VE VSTUPNÍ HALE GYMNÁZIA.
PŘEDNÁŠKA A OSLAVA SVÁTKU PURIM BUDE V 1. PATŘE.

15:00 – 18:00 TANCE / VYSTOUPENÍ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ /
18:00 – 20:00 VEČEŘE
19:00 – 20:00 PŘEDNÁŠKA O MAKABIÁDĚ A IZRAELI
FOTOGRAFKA LENKA HOFFMANNOVÁ
20:00 – 24:00 TANCE / SVĚTÝLKOVÁ SHOW KNOCK KNOCK /

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ BRNO - STŘED

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ BRNO – STŘED

NEDĚLE 6.3.
09:00 – 12:00 TANCE
12:00 – 13:00 OBĚD
13:00 – 15:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÝCH
PAMĚTIHODNOSTÍ V BRNĚ /MIKVE, SYNAGOGA /
MGR. IVA KOMÁRKOVÁ

Po celý víkend bude k dispozici káva, čaj, voda, sladkosti a ovoce zdarma.

Podrobnější informace naleznete zde