Nezařazené

Slavnostní odhalení pamětní desky Sira Nicholase Wintona

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na slavnostní odhalení pamětní desky na počest osobnosti Sira Nicholase Wintona, který zachránil 669 československých židovských dětí v roce 1939 před deportací do koncentračních táborů, tím, že zorganizoval celkem 8 záchranných vlaků a odvezl děti do Velké Británie.

V Brně jde o dosud jediný a první památník této vyjímečné osobnosti světového významu. Sir Nicholas Winton byl v roce 2014 oceněn nejvyšším státním vyznamenáním v ČR Řádem bílého lva.

Spolu se zachráncem bude vzdána pocta také jednomu ze zachráněných dětí Tomášovi Graumannovi, který jako jediný z celé rodiny válku přežil a svůj život věnoval dobrovolnické misijní, charitativní a osvětové činnosti na téma holocaust a odpuštění.

Pamětní deska bude umístěna na rodném domě Tomáše Graumanna v Brně – Králově Poli, Palackého tř. 119 a slavnostně odhalena v sobotu 15.10. 2016 v 11:00.

Chtěli bychom poukázat na souvztažnost mezi zachráncem Nicholasem Wintonem a zachráněným Tomášem Graumannem, která se klene nad příběhy všech zachráněných „Wintonnových „ dětí.

Síla lidskosti a touha projevit vděčnost za záchranu života vedla většinu z nich k dobrovolnické práci a nezištné pomoci dalším lidem. Chtěli bychom, aby tato myšlenka byla pamětní deskou stále připomínána a byla inspirací dalším generacím.

Zveme vás také na doprovodný program v KC Semilasso, kde bude přednáška pamětníků holocaustu, dokument Winton train, dokument Dvakrát zachráněný a dále přehlídka izraelských lidových tanců Am Israel Chai.

Těšíme se na vaši účast a jsme s pozdravem,
za organizátory

Bc. Lenka Veselá / 739 555 459, orotbrno@seznam.cz /
Spolek OROT Brno , www.orotbrno.cz

Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky Sira Nicholase Wintona

Sobota 15. 10. 2016 10:00 – 22:00
KC Semilasso, Brno – Kr.Pole

Slavnostní odhalení pamětní desky na počest zachránce 669 československých židovských dětí v roce 1939 Sira Nicholase Wintona / 1909 – 2015 / a zachráněného dítěte Tomáše Graumanna, který se stal misionářem, humanitárním a osvětovým pracovníkem.

Program:

  • 10:00-10:30 registrace hostů, novinářů, mluvčích /Semilasso/
  • 10:30 odchod k domu Palackého 119, Brno -Kr. Pole, možno s vlaječkami, vlajkami, balónky atd.
  • 11:00 – 11:30 slavnostní odhalení pamětní desky, zpěv DNA, proslov ŽOB Judr.Kanarek, MČ Kr.Pole, moderace Monika Brindzáková /Český rozhlas/
  • 11:30 – 12:30 oběd v protější restauraci / individuálně /
  • 13:00 – 14:00 PAMĚTNÍCI HOLOCAUSTU /paní Hlubíková, paní Bezdíčková, pan Fried /
  • 14:00 – 14:30 WINTON TRAIN / dokument o vzpomínkové cestě zachráněných dětí za Sirem Nicholasem Wintonem do Londýna /
  • 14:30 – 15:00 TOM GRAUMANN – DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÝ / dokument /
  • 15:00 -15:30 AM ISRAEL CHAI – přehlídka tanečních skupin z ČR / Brno, Liberec, Praha, Třebíč, Olomouc atd./
  • 15:30 – 22:00 MARATON IZRAELSKÝCH LIDOVÝCH TANCŮ

Změna programu vyhrazena

Kontakt: Bc.Lenka Veselá /mobil: 739 555 459, e-mail: orotbrno@seznam.cz /

Purimový mezinárodní seminář izraelských tanců v Brně

vizu1V Brně se opět bude tančit, a to ve dnech 4.-6.3.2016!!! Začátečníci i pokročilí tanečníci, pod vedením renomovaných učitelů z Israele Boaze Cohena a Gidiho Eika. Přihlášky a dotazy na e-mailu: macholbrno@seznam.cz.
Vstupné:

750,-Kč – celý seminář / pátek: 350,- Kč / pátek a sobota: 650,- Kč / sobota: 500,- Kč /
sobota a neděle: 650,-Kč /neděle 350,-Kč / STUDENTI 20% sleva / DĚTI do 15 let ZDARMA /
SENIOŘI VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
VSTUPNÉ NA DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE JE DOBROVOLNÉ.
VSTUPNÉ NA JEDNOTLIVÉ LEKCE TANCŮ JE 150,- Kč.

Společná šabatová večeře v restauraci Stern, Hilleho 1, Brno, konzumace individuálně.

Poplatek pošlete na bankovní účet č.: 8220271001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
Do zprávy pro příjemce: MACHOL BRNO, Vaše jméno
Variabilní symbol: Vaše datum narození
IBAN : CZ8855000000008220271001 SWIFT: RZBCCZPP
Zahraniční platby možno po domluvě uhradit v hotovosti na místě.
UBYTOVÁNÍ možno za 100 Kč/osoba/den ve třídě gymnázia, vlastní spacák a karimatka nutná.

PROGRAM:
PÁTEK 4.3.
17:30 – 18:30 REGISTRACE V BUDOVĚ GYMNÁZIA
18:30 – 20:00 ŠABATOVÁ VEČEŘE V RESTAURACI STERN 1888
20:30 – 22:00 TANCE
22:30 – 24:00 TANCE

SOBOTA 5.3.
09:00 – 12:00 TANCE
12:00 – 13:30 OBĚD
13:30 – 14:00 SLAVNOSTNÍ PREZENTACE PROJEKTU PAMATUJ
MODERUJE: MONIKA BRINDZÁKOVÁ
RECITACE: KAMILA VALÚŠKOVÁ
NA HOUSLE ZAHRAJE DOMINIK BRZOBOHATÝ
ZPĚV: SBOR „DEJ NÁM AKORD“ – DNA
HEBREJSKÉ PÍSNĚ ZPÍVÁ MICHAELA ZÁHORSKÁ
14:00 – 14:30 PŘEDNÁŠKA O SVÁTKU PURIM
MGR. KRISTÝNA KUBOŇOVÁ
14:30 – 16:00 DĚTSKÁ OSLAVA SVÁTKU PURIM / V MASKÁCH /
PROGRAM SE USKUTEČNÍ VE VSTUPNÍ HALE GYMNÁZIA.
PŘEDNÁŠKA A OSLAVA SVÁTKU PURIM BUDE V 1. PATŘE.

15:00 – 18:00 TANCE / VYSTOUPENÍ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ /
18:00 – 20:00 VEČEŘE
19:00 – 20:00 PŘEDNÁŠKA O MAKABIÁDĚ A IZRAELI
FOTOGRAFKA LENKA HOFFMANNOVÁ
20:00 – 24:00 TANCE / SVĚTÝLKOVÁ SHOW KNOCK KNOCK /

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ BRNO - STŘED

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ BRNO – STŘED

NEDĚLE 6.3.
09:00 – 12:00 TANCE
12:00 – 13:00 OBĚD
13:00 – 15:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÝCH
PAMĚTIHODNOSTÍ V BRNĚ /MIKVE, SYNAGOGA /
MGR. IVA KOMÁRKOVÁ

Po celý víkend bude k dispozici káva, čaj, voda, sladkosti a ovoce zdarma.

Podrobnější informace naleznete zde