Purimový mezinárodní seminář izraelských tanců v Brně

vizu1V Brně se opět bude tančit, a to ve dnech 4.-6.3.2016!!! Začátečníci i pokročilí tanečníci, pod vedením renomovaných učitelů z Israele Boaze Cohena a Gidiho Eika. Přihlášky a dotazy na e-mailu: macholbrno@seznam.cz.
Vstupné:

750,-Kč – celý seminář / pátek: 350,- Kč / pátek a sobota: 650,- Kč / sobota: 500,- Kč /
sobota a neděle: 650,-Kč /neděle 350,-Kč / STUDENTI 20% sleva / DĚTI do 15 let ZDARMA /
SENIOŘI VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.
VSTUPNÉ NA DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE JE DOBROVOLNÉ.
VSTUPNÉ NA JEDNOTLIVÉ LEKCE TANCŮ JE 150,- Kč.

Společná šabatová večeře v restauraci Stern, Hilleho 1, Brno, konzumace individuálně.

Poplatek pošlete na bankovní účet č.: 8220271001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
Do zprávy pro příjemce: MACHOL BRNO, Vaše jméno
Variabilní symbol: Vaše datum narození
IBAN : CZ8855000000008220271001 SWIFT: RZBCCZPP
Zahraniční platby možno po domluvě uhradit v hotovosti na místě.
UBYTOVÁNÍ možno za 100 Kč/osoba/den ve třídě gymnázia, vlastní spacák a karimatka nutná.

PROGRAM:
PÁTEK 4.3.
17:30 – 18:30 REGISTRACE V BUDOVĚ GYMNÁZIA
18:30 – 20:00 ŠABATOVÁ VEČEŘE V RESTAURACI STERN 1888
20:30 – 22:00 TANCE
22:30 – 24:00 TANCE

SOBOTA 5.3.
09:00 – 12:00 TANCE
12:00 – 13:30 OBĚD
13:30 – 14:00 SLAVNOSTNÍ PREZENTACE PROJEKTU PAMATUJ
MODERUJE: MONIKA BRINDZÁKOVÁ
RECITACE: KAMILA VALÚŠKOVÁ
NA HOUSLE ZAHRAJE DOMINIK BRZOBOHATÝ
ZPĚV: SBOR „DEJ NÁM AKORD“ – DNA
HEBREJSKÉ PÍSNĚ ZPÍVÁ MICHAELA ZÁHORSKÁ
14:00 – 14:30 PŘEDNÁŠKA O SVÁTKU PURIM
MGR. KRISTÝNA KUBOŇOVÁ
14:30 – 16:00 DĚTSKÁ OSLAVA SVÁTKU PURIM / V MASKÁCH /
PROGRAM SE USKUTEČNÍ VE VSTUPNÍ HALE GYMNÁZIA.
PŘEDNÁŠKA A OSLAVA SVÁTKU PURIM BUDE V 1. PATŘE.

15:00 – 18:00 TANCE / VYSTOUPENÍ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ /
18:00 – 20:00 VEČEŘE
19:00 – 20:00 PŘEDNÁŠKA O MAKABIÁDĚ A IZRAELI
FOTOGRAFKA LENKA HOFFMANNOVÁ
20:00 – 24:00 TANCE / SVĚTÝLKOVÁ SHOW KNOCK KNOCK /

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ BRNO - STŘED

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ BRNO – STŘED

NEDĚLE 6.3.
09:00 – 12:00 TANCE
12:00 – 13:00 OBĚD
13:00 – 15:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÝCH
PAMĚTIHODNOSTÍ V BRNĚ /MIKVE, SYNAGOGA /
MGR. IVA KOMÁRKOVÁ

Po celý víkend bude k dispozici káva, čaj, voda, sladkosti a ovoce zdarma.

Podrobnější informace naleznete zde