Slavnostní odhalení pamětní desky Sira Nicholase Wintona

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na slavnostní odhalení pamětní desky na počest osobnosti Sira Nicholase Wintona, který zachránil 669 československých židovských dětí v roce 1939 před deportací do koncentračních táborů, tím, že zorganizoval celkem 8 záchranných vlaků a odvezl děti do Velké Británie.

V Brně jde o dosud jediný a první památník této vyjímečné osobnosti světového významu. Sir Nicholas Winton byl v roce 2014 oceněn nejvyšším státním vyznamenáním v ČR Řádem bílého lva.

Spolu se zachráncem bude vzdána pocta také jednomu ze zachráněných dětí Tomášovi Graumannovi, který jako jediný z celé rodiny válku přežil a svůj život věnoval dobrovolnické misijní, charitativní a osvětové činnosti na téma holocaust a odpuštění.

Pamětní deska bude umístěna na rodném domě Tomáše Graumanna v Brně – Králově Poli, Palackého tř. 119 a slavnostně odhalena v sobotu 15.10. 2016 v 11:00.

Chtěli bychom poukázat na souvztažnost mezi zachráncem Nicholasem Wintonem a zachráněným Tomášem Graumannem, která se klene nad příběhy všech zachráněných „Wintonnových „ dětí.

Síla lidskosti a touha projevit vděčnost za záchranu života vedla většinu z nich k dobrovolnické práci a nezištné pomoci dalším lidem. Chtěli bychom, aby tato myšlenka byla pamětní deskou stále připomínána a byla inspirací dalším generacím.

Zveme vás také na doprovodný program v KC Semilasso, kde bude přednáška pamětníků holocaustu, dokument Winton train, dokument Dvakrát zachráněný a dále přehlídka izraelských lidových tanců Am Israel Chai.

Těšíme se na vaši účast a jsme s pozdravem,
za organizátory

Bc. Lenka Veselá / 739 555 459, orotbrno@seznam.cz /
Spolek OROT Brno , www.orotbrno.cz